Архiв номерiв

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

Про збірник

Збірник наукових праць «Право та державне управління» – наукове фахове видання, засноване Класичним приватним університетом у 2010 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіаРішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1543 від 09.05.2024 року.

Фахова реєстрація: внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з публічного управління та юридичних наук (спеціальності: 081. Право, 281. Публічне управління та адміністрування, 293. Міжнародне право) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

Розміщення на сайті НБУВ: Право та державне управління

Видання індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Науковий збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

ISSN: Print 2663-5348, Online 2663-5356.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Метою збірника наукових праць «Право та державне управління» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі юридичних наук та публічного управління.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі юридичних наук та публічного управління;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень юридичної науки та публічного управління;

- сприяти розширенню зв'язків Класичного приватного університету з науковими та освітніми спільнотами.

 Тематичні розділи збірника:

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2. Конституційне право; муніципальне право; міжнародне право;

3. Цивільне право та процес, сімейне право;

4. Господарське право; господарсько-процесуальне право;

5. Екологічне право;

6. Трудове право; право соціального захисту;

7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

10. Методологія, теорія та історія публічного управління;

11. Механізми публічного управління;

12. Регіональне управління та місцеве самоврядування;

13. Соціальна та гуманітарна політика;

14. Публічна служба.