Архiв номерiв

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 1, 2021 р.

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

І. Г. Карпова, О. І. Олійник, Л. П. Шумна

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. П. Бойко

В. Н. Патлачук

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО

Н. С. Бутрин-Бока

Р. О. Гаврік

М. М. Мальський

С. А. Чванкін

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Т. І. Швидка

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Л. Ф. Купіна

О. С. Погорєлова

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. В. Бурченко

М. В. Джафарова

Н. П. Капітаненко

Г. Л. Карпушин

Ю. Ф. Лавренюк

В. П. Лещинський

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. В. Карелін

С. С. Шум

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. Г. Севрук

М. І. Смирнов

М. Б. Тавакалян

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

А. О. Комісаренко

І. Ю. Чайка, Г. В. Дьомочка

І. В. Чумак

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

С. І. Бугера

А. І. Васильєва

О. В. Вишневський

І. В. Вошко

О. В. Гулак, В. І. Курило, Л. М. Дубчак

В. А. Дроздюк

М. О. Дурман

І. І. Литвин

М. В. Макаренко

В. В. Мареніченко, М. М. Хитько, Ю. О. Ліснєвська

В. О. Мостовий

Я. В. Пилипенко

С. П. Потеряйко

Т. О. Слободенюк

О. І. Целуйко

Я. Ю. Цимбаленко

А. О. Чечель, Р. А. Омельянович

О. В. Чорний

Н. О. Шевченко, В. В. Мареніченко, Н. Ю. Волокітіна

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Л. П. Івашина

Т. Г. Пенцак, О. І. Капітан

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. В. Боков

Т. Л. Шестаковська

В. О. Саламатов, М. І. Масляк

В. В. Серветник

В. А. Боклаг, А. В. Мерзляк, Д. С. Скрябіна