Archive

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2023

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL STUDIES

Demyanchuk T.

Fedina N., Melnyk N., Shevtsiv M.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW; INTERNATIONAL LAW

Gradeckaja N.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW; INFORMATION LAW

Bazaluk E.

Bulkat M.

Rudenko M.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Pavlov V.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Anisimov V.

Anishchenko M.

Bobos O.

Vozovyk O.

Kotov I.

Lozynska T., Vernyhora S., Chip L.

Marynushkin А.

Mashchenko O., Kozachenko Yu.

Novosad R.

Tarhonii A.

CURRENT ISSUES OF LEGAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Povydysh V.

Kuzmenko O., Chorna V., Omelchenko A.

Tahiiev S., Puzyrov M., Ivashko S.

Kovalenko Yu.

Koval M.

Yarovoi T., Bondarenko O.

Tylchyk V., Tylchyk O.

Mudretska H.

Kolodin D.

Halunko V., Borodin I., Hlobenko I.

Yara O., Serdiuk Ye.

Alina S.

Dobrovolska V.

Holovko K.

Podtserkovnyi O.

Rakovich M. M.

Petrovskyi A. V.

Pavliutin Yu. M.

Ivanchuk V. Ye.

Drozd O. Yu.

Baranov S. O.

Tokarieva K. О., Kotenko A. M.

Hromovenko К. V.

Didkivska H. V., Lazebnyi A. M.

Topchii V. V.

Nazymko Ye. S., Danylevska Yu. O., Ponomarova T. I.

Kudin A. A.

Uzhytchak A.Yu.

Kravchenko M. O.

Sirko V. S.

Tsybulnyk N. Yu.