Archive

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 4, 2014 р.

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

М. М. Садовський

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Стопченко

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. М. Апаров

Н. О. Армаш

А. Г. Васильєва

М. А. Дамірчиєв

А. В. Джавага

О. П. Єлєазаров

М. О. Кравець

О. Е. Лукашева

Р. В. Мазурик

О. В. Макух

Б. П. Сірко

А. Ю. Шевченко

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. П. Доробалюк

Г. Г. Жуковська

В. Г. Павлов

О. П. Рябчинська

М. О. Торбєєв

О. С. Шеремет

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Д. Т. Бікулов

В. А. Боклаг

О. В. Ігнатова, А. О. Дегтяр

Є. А. Кульгінський

Н. Б. Ларіна

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Захарченко

Т. А. Курінна

Р. І. Сторожев

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. П. Заставська

В. О. Криволапчук

НАУКОВІ ЗАХОДИ

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА”

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: “ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ У ВИРІШЕННІ КРЕДИТНИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ”